Regulamin

1.Postanowienia ogólne

Właścicielem strony WWW.HERBASFERO.COM jest PAULINA SZMERK HERBA SFERO NIP 8762327502 z siedzibą w Mały Rudnik 86-302, ul.Frezjowa 19

Niniejszy Regulamin reguluje kwestie zawierania Umowy, składania Zamówień, dostawy Produktów, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, ograniczenie naszej odpowiedzialności. Złożenie zamówienia na naszej Stronie Internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 Słownik pojęć zawartych w Regulaminie:

„Umowa” – zaakceptowane przez nas Zamówienie zgodne z niniejszym regulaminem.

„Klient” – osoba fizyczna składająca Zamówienie na naszej Stronie

„Strona” – Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.herbasfero.com

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. „Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail dostarczany do Klienta na adres e-mail (podany przez Klienta w formularzu zamówienia) potwierdzający wpłynięcie Zamówienia

„Towar” – produkt dostępny w ofercie naszego Sklepu

„Sklep Internetowy” –  Sklep internetowy znajdujący się pod adresem 

WWW.HERBASFERO.COM

„Koszyk” – lista wybranych przez klienta towarów na naszej Stronie

Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na naszej Stronie Internetowej w zakładce Regulamin.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2. LEGALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie są legalne na terenie Polski jak i EU.

Sklep nie bierze odpowiedzialności za wykorzystywanie produktów niezgodnie z prawem.

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne, które są umieszczone na Stronach internetowych sklepu WWW.HERBASFERO.COM  w Katalogu jak i na opakowaniach produktów oraz na stronie internetowej WWW.HERBASFERO.COM  mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie mają na celu zachęcania do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

Wszystkie oferowane przez nas produkty są nowe oryginalnie zapakowane, wolne od wszelkich wad.

Informacje zawarte na stronie są wyłącznie źródłem informacji i nie mogą być używane w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Informacje te nie zastąpią kontaktu pacjenta z lekarzem i nie mogą być wykorzystywane jako substytut profesjonalnego leczenia. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących leczenia, należy skonsultować się z lekarzem. 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

Składając Zamówienie Klient oświadcza, że:
a) Ma ukończone 18 lat
b) Zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu
c) Nie ma zamiaru wykorzystać zakupionych Towarów niezgodnie z obowiązującym prawem
d) Bierze na siebie pełną odpowiedzialność odnośnie regulacji importowych oraz celnych obowiązujących w miejscu do            którego zamawia produkty
e) Upewnił się, czy dany Produkt który chce zamówić jest legalny w jego kraju
f)  Podane przez niego informacje w formularzu zamówienia są rzetelne i nie wprowadzające w błąd
g)  Zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących zamówień w myśli ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu              usług drogą elektroniczną.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie WWW.HERBASFERO.COM określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

Przyjęcie przez Sklep internetowy zamówienia jest potwierdzane e-mailem wysyłanym pod adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania przez Sklep Potwierdzenia Zamówienia.

Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia składane w niedziele i święta, będą rozpatrywane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia Zamówienia.

Ceny podawane w Sklepie internetowym, są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT i nie zawierają opłaty za wysyłkę Towaru. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

4. PRZESYŁKI

Przesyłki realizowane są pod adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub do wybranego przez klienta Paczkomatu (jeżeli taka opcja została wybrana w Formularzu Zamówienia).

Przesyłki są zapakowane przez nas w sposób uniemożliwiający rozpoznanie ich zawartości oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem ich zawartości.

Wszystkie produkty są sprawdzane przed wysyłką do klienta i nie mogą zawierać wad.

Od momentu doręczenia Przesyłki nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie/uszkodzenie produktu.

Możemy odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest aktualnie dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie należne z tego tytułu płatności lub jeżeli będziesz zainteresowany zaproponujemy Ci podobne produkty.

Czas dostawy przesyłki uzależniony jest od wybranej opcji dostawy.

TERMIN WYSYŁEK: PONIEDZIAŁEK & ŚRODA

Płatność z góry (termin od zaksięgowania wpłaty)
Kurier:  1-2 dni robocze
Paczkomat:  1-3 dni robocze
Poczta Polska (Polecony priorytetowy): 2-3 dni robocze

5. PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:
a) Przelew na konto (wysyłka pocztą polską, kurierem, paczkomatem )

b) płatność PayU

Przy wybraniu opcji płatności z góry (kurier, poczta polska, paczkomat) zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na kwotę podaną w Potwierdzeniu Zamówienia, na wskazane konto bankowe, w tytule przelewu proszę o podanie Numeru Zamówienia

6. REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie zamawiający ma prawo zwrócić poprzez odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

W tym celu należy również w tym terminie poinformować sklep o chęci dokonania zwrotu, następnie odesłać dany produkt w ciągu 7 dni o zgłoszenia chęci dokonania zwrotu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 Po przyjęciu zwrotu sklep zwróci równowartość ceny zakupu towaru (bez kosztów wysyłki) w ciągu 7 dni roboczych dokonując przelewu na podany przez klienta nr rachunku bankowego.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełnione dane osobowe w Formularzu Zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), podawane są dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych oraz nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

Klient jest uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Szanujemy prywatność Klientów i jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedający.

Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy WWW.HERBASFERO.COM wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji sklepu, takich jak automatyczne uzupełnianie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce pomoc w przeglądarce internetowej.

8. NEWSLETTER

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

2.Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz zamówienia, udostępniony przez Sprzedawcę podczas składania zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu. Następnie Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.